Val till kommunfullmäktige i Sala - Ålder och kön - Sala

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum 1712 22,8% 19,5% 17,5% 40,2% 5,0% 45,2% 54,8% 3,4%  
Dalhem, Gärdesta, Hagaberg m.fl. 1533 15,7% 32,9% 25,7% 25,8% 4,9% 48,3% 51,7% 2,3%  
Jakobsberg, Bryggeriet, Turbo m.fl 1334 20,1% 22,0% 22,6% 35,4% 5,8% 47,6% 52,4% 6,7%  
Kila - Fläckebo 1387 14,4% 29,4% 29,4% 26,7% 5,4% 51,9% 48,1% 3,0%  
Kumla-Ransta-Tärna 1449 16,5% 33,9% 25,0% 24,6% 6,4% 51,5% 48,5% 2,0%  
Kungsängen-Valla-Vasastaden 1397 20,6% 25,1% 25,3% 29,0% 7,7% 50,4% 49,6% 2,1%  
Möklinta 1034 13,9% 23,4% 30,3% 32,4% 5,8% 52,7% 47,3% 2,6%  
Sala N 1507 15,5% 28,5% 24,8% 31,3% 5,4% 50,0% 50,0% 2,1%  
Sala S 1542 16,4% 35,7% 25,8% 22,0% 6,0% 50,3% 49,7% 1,9%  
Sala Ö 1246 14,1% 31,5% 30,6% 23,8% 5,6% 51,3% 48,7% 1,2%  
Västerfärnebo - Västerbykil 1692 13,8% 28,0% 27,8% 30,4% 5,1% 51,3% 48,7% 2,2%  
Åkra 1639 24,8% 25,6% 19,3% 30,3% 7,0% 46,7% 53,3% 9,5%  
Sala 17472 17,6% 28,0% 25,0% 29,4% 5,8% 49,6% 50,4% 3,3%

http://www.val.se