2014-09-13 06:51:13

Val till kommunfullmäktige i Sala - Valsedlar

Här är de partier som beställt valsedlar.

Här nedan finns avbildningar av valsedlarna. De går inte att rösta med. Om ordet "utkast" står skrivet över valsedeln så innebär det att valsedeln inte har skickats till tryckning. Du kan ladda ner alla valsedlar i xml-format för vidare bearbetning i t.ex. kalkylprogram.

Läs mer om partier och valsedlar på www.val.se

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Per-Olov Rapp, 64 år, Kommunalråd
 2. Ulrika Spårebo, 39 år, Undersköterska
 3. Emil Andersson, 26 år, Budbilselektriker
 4. Pia Nilsson, 52 år, Riksdagsledamot
 5. Bo Kihlström, 67 år, Egen företagare
 6. Eva Stenberg, 53 år, Avd. Chef
 7. Bengt Jansson, 64 år, Pensionär
 8. Amanda Lindblad, 23 år, Studerande
 9. Måns Gustafsson, 53 år, Ombudsman
 10. Lotta Holmér, 44 år, Egen företagare
 11. Viktor Kärvinge, 34 år, Studerande
 12. Kristina Nyberg, 55 år, Undersköterska
 13. Tommy Johansson, 64 år, F.d ombudsman
 14. Åsa Nilsson, 47 år, Arbetsledare
 15. Alaittin Temur, 49 år, Egen företagare
 16. Ann-Kristin Karlsson, 34 år, Undersköterska
 17. Carl Johansson, 27 år, Studerande
 18. Alette-Marie Lindgren, 61 år, Enhetschef
 19. Tomas Jansson, 48 år, Fastighetsskötare
 20. Emilia Jonsson, 19 år, Studerande
 21. Thomas Calissendorff, 63 år, Plåtslagare
 22. Eva Törnblom, 50 år, Beteendevetare
 23. Alf Ekebom, 66 år, F.d Industriarbetare
 24. Lotta Nilsson, 51 år, Beteendevetare
 25. Peter Bäckebo, 51 år, Arbetsledare
 26. Sanna Bleckert, 26 år, Barnskötare
 27. Kenneth Edwardsson, 59 år, Chaufför
 28. Ewa Gustafsson, 54 år, Lärare
 29. Stig Hakvinsson, 62 år, Adm.assistent
 30. Camilla Runerås, 40 år, Undersköterska
 31. Hans-Ola Ibohm, 55 år, Leg.Sjuksköterska
 32. Maud Zachrisson, 52 år, Leg.Sjuksköterska
 33. Jasin Arkavazi, 47 år, Byggnadsingenjör
 34. Ing-Marie Edin Kärvinge, 65 år, Mångsysslare
 35. Jan Sund, 62 år, Strateg
 36. Kerstin Harring, 74 år, Pensionär
 37. Bengt Juthberg, 54 år, Drifttekniker
 38. Kajsa Pettersson, 75 år, Pensionär
 39. Kjell Wennerborg, 72 år, F.d marknadschef
 40. Birgitta Beiron, 69 år, Leg. Sjuksköterska
 41. Bengt Atthem, 63 år, Lastbilchaufför
 42. Agneta Selling, 66 år, F.d Tjänsteman
 43. Jan Albinsson, 68 år, F.d Byggnadsarbetare
 44. Alexandra Gustafsson, 23 år, Administratör
 45. Holger Andersson, 69 år, F.d Sjuksköterska
 46. Maria Norbäck, 43 år, Egen företagare
 47. Claes Wannberg, 67 år, Pensionär
 48. Sonja Olsson, 74 år, Pensionär
 49. Robin Isik, 22 år, Studerande
Sala
0002-05674

Centerpartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Centerpartiet

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Carola Gunnarsson, Oppositionsråd Ringvalla
 2. Christer Eriksson, Växtodlare Fläckebo
 3. Elisabet Pettersson, Projektledare Västerfärnebo
 4. Anders Wigelsbo, Säljare Sala
 5. Anna Gillerblad, Kommunikatör Sala
 6. Gustaf Eriksson, Tryckare Sala
 7. Anders Westin, Filmkonsulent Ransta
 8. Christer Gustafsson, Handläggare Norr Salbo
 9. Mårten Öhrström, Civilingenjör Ölsta
 10. Sven-Olof Pettersson, Fd järnverksarbetare Västerfärnebo
 11. Hans Johansson, Skogsbrukare Tullsta
 12. Christian Jönsson, Fastighetschef Sala
 13. Malin Carlsson, Sjuksköterska Sörbäck
 14. Kerstin Larsson, Kulturentreprenör Sätrabrunn
 15. Maila Pettersson, Mentalskötare Sala
 16. Anna Billman, Egenföretagare Möklinta
 17. Barbro Larsson, Sjuksköterska Ölsta
 18. Jenny Eriksson, Studerande Ransta
 19. Elisabeth Nilsson, Socialsekreterare Öster Vrenninge
 20. Per-Olof Graaf, Egenföretagare Sala
 21. Sven Erik Carlsson, Fd lantbrukare Sörbäck
 22. Lennart Ögren, Adjunkt Sala
Sala
0004-08026

Feministiskt initiativ

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Feministiskt initiativ

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald eller genom att skriva till ett namn på valsedeln. Om du skriver flera namn får den överst tillskrivna kandidaten din personröst.
 1. Beatrice Björkskog, lärarstuderande,Häggebäcken
 2. Sarah Svensson, personlig assistent, Sör Kivsta
 3. Lena Schilström, verksamhetsstrateg,Ljömsebo
 4. Sandra Boström, socionom,Sala
 5. Mårten Näslund, egen företagare,Fläckebo
 6. Carolina Hedlund, föräldraledig sjuksköterska,Sala
 7. Isa Österberg, kursansvarig,Kumla Kyrkby
 8. Zandra Sund, trädgårdsanläggare,Sala
 9. Johanna Ekström, ekofeminist,Jordbron
 10. Anders Caringer, trubadur,Ljömsebo
 11. Birgitta Nordmark, pensionerad sjuksköterska,Sala
Sala
0532-09528

Folkpartiet liberalerna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Folkpartiet liberalerna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Lars Alderfors, Karosseriarbetare, Sala
 2. Agneta Sonnebo Ögren, Kyrkomusiker,Sala
 3. Mårten Hemström, Lärare, Ransta
 4. Jan Eriksson, Miljöarbetare, Sala
 5. Håkan Aspenbom, Samhällsplanerare, Sala
 6. Bengt Sandberg, Pensionär, Sala
 7. Birgitta Rosén, Lärare, Sala
 8. Roger Klasson, Officer, Sala
 9. Peter Saaw, Undersköterska, Sala
 10. Peter Svensson, Ingenjör, Sala
 11. Bernt Göthelid, Pastor, Sätrabrunn
 12. Agne Furingsten, Fil. dr., Sala
Sala
0003-08440

Kristdemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kristdemokraterna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Sickan Palm, Företagare
 2. Håkan Pettersson, Polispensionär
 3. Eva Axelsson, Begravningsentreprenör
 4. Arne Persson, Handledare
 5. Björg Sörensen, Diakon
 6. Hanke Joneklav, Sjukhuspastor
 7. Per-Olof Palm, Ekonom
 8. Anders Sjöqvist, Gymnasielärare
 9. Tanja-Birgit Söderström, Auktoriserad tolk
 10. Sara Ulander, Barn och ungdomsledare
 11. Kristina Österberg, Ångbagare
 12. Sven-Olov Sköllermark, Egenföretagare
 13. Lisa Joneklav, Grundskolelärare
 14. Helen Östlund, Hemmamamma
 15. John Nordström, Optiker
 16. Caroline Hedman, Musiklärare
 17. Michael Hedman, Försäljningschef
 18. Helena Pettersson, Undersköterska
 19. Monica Nordström, Dagbarnvårdare
 20. Irmeli Eriksson
 21. Elisabet Hedman, Demonstratris
 22. Rolf Nordström
Sala
0068-09030

Miljöpartiet de gröna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Miljöpartiet de gröna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Monica Fahrman, Leg.psykolog, Fläckebo
 2. Erik Åberg, Gymnasielärare, Sätrabrunn
 3. Ingela Kilholm Lindström, Musikterapeut, Sala
 4. Peter Kraft, Civilingenjör, Sala
 5. Beatrice Woldert, Civilingenjör, Varmsätra
 6. Charlotte Landén Hessulf, Egenföretagare, Sala
 7. Tobias Landén Hessulf, Digitalstrateg, Sala
 8. Anna-Lena Svedjeman Elfving, Sjuksköterska, Sala
 9. Christoffer Lernö, Spelutvecklare, Sala
 10. Cecilia Björkskog, Undersköterska, Sala
 11. Sven Lidström, Keramiker, Fläckebo
Sala
0055-07179

Moderaterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Moderaterna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Peter Molin
 2. Mathias Goldkuhl
 3. Fredrik Larsson
 4. Louise Eriksson
 5. Johan Widén
 6. Pernilla Johansson
 7. Michael PB Johansson
 8. Andreas Weiborn
 9. Maria Thunberg
 10. Gunnar Larsson
 11. Elin Johansson
 12. Martti Kirotar
 13. Jan Olov Eriksson
 14. Allan Westin
 15. Emil Klingström
 16. Lars Johan Hylander
 17. Hans Hultén
 18. Jan Vannfält
 19. Johan Pettersson
 20. Hans Eljansbo
Sala
0001-07595

Piratpartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Piratpartiet

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Björne Petterson, 24, lantbrukare, Sala
 2. Kim Korths, 21, yrkesförare, Sala
 3. Jimmy Lundkvist, 34, industriarbetare, Sala
 4. Jonathan Ström, 22, systemutvecklare, Möklinta
Sala
0524-06632

Salas bästa

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Salas bästa

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Hanna Westman, Marknadsekonom
 2. Magnus Eriksson, Säljare
 3. Marie Falestål, Butikschef
 4. Ulf Westman, Lärare
 5. Adam Calissendorff, Studerande
 6. Solveig Sjöberg, Lokalvårdare
 7. Lars Sandberg, Pensionär
 8. Daniel Ahlin, Ekonom
 9. Per Larsson, Företagare
 10. Marcus Andersson, Företagare
 11. Jonas Ahlin, Byggnadsarbetare
 12. Christian Franzetti, Företagare
 13. Roland Eriksson, Pensionär
 14. David Karlsson, Skälby Gård
 15. Bror-Erik Andersson, Företagare
 16. Sören Elfving, Konsult
 17. Christer Elfving, Försäkringstjänsteman
Sala
0973-06613

Sverigedemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sverigedemokraterna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Magnus Edman, 42, Trädgårdsarbetare, Sala
 2. Johan Juthberg, 21, Elektriker, Sala
 3. Ragnhild Jansson, 39, Studerande, Sala
 4. Jesper Nilsson, 22, Studerande, Sala
 5. Gunhild Kjellberg, 66, Pensionär f.d. företagare, Broddbo
 6. Bo Lindholm, 54, Lastbilschaufför, Ransta
Sala
0110-06617

Vänsterpartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Vänsterpartiet

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Joachim Nordlund
 2. Johanna Ritvadotter
 3. Maria Arvidsson
 4. Jeanne Kankindi
 5. Nishta Hassan
 6. Anna Eriksson
 7. Bodil Hildemar
Sala
0005-07342

http://www.val.se