2014-09-23 11:29:18

Val till kommunfullmäktige - Röster - Hallands län

Röstfördelning per kommun - Hallands län

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
17,41% 18,39% 4,91% 3,19% 34,85% 4,56% 5,33% 10,98% 0,16% 0,22% 1,48% 0,03% 83,93%
22,78% 10,34% 5,13% 2,81% 35,21% 5,06% 6,63% 8,87% 0,15% 3,02% 1,27% 0,02% 83,88%
9,32% 18,01% 6,37% 0,71% 37,16% 2,29% 2,71% 11,20% 0,02% 12,21% 1,09% 0,06% 79,30%
34,34% 10,11% 9,57% 4,11% 16,60% 2,99% 7,30% 9,44% 0,24% 5,30% 1,02% 0,05% 88,63%
21,65% 18,04% 3,51% 3,64% 23,42% 2,90% 6,04% 12,31% 0,05% 8,44% 1,60% 0,01% 83,13%
22,81% 12,06% 5,04% 3,19% 32,90% 4,90% 5,65% 9,36% 0,15% 3,95% 1,38% 0,01% 86,29%
Hallands län 24,49% 12,54% 6,12% 3,27% 29,15% 4,19% 6,26% 9,73% 0,16% 4,09% 1,28% 0,03% 85,31%

http://www.val.se