2014-09-19 10:40:17

Val till kommunfullmäktige i Halmstad - Röster

Samtliga 58 valdistrikt räknade.

Protokoll slutlig sammanräkning Halmstad

22,78%
10,34%
5,13%
2,81%
35,21%
5,06%
6,63%
8,87%
0,15%
2,83%
0,19%
M C FP KD S V MP SD FI SPI ÖVR
Valdeltagande
2014: 83,88%
+1,38
2010: 82,51%

Röstfördelning - kommun Halmstad

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 14212 22,78% -3659 -7,49 17871 30,28%
C Centerpartiet 6453 10,34% +2600 +3,82 3853 6,53%
FP Folkpartiet liberalerna 3200 5,13% -911 -1,84 4111 6,96%
KD Kristdemokraterna 1750 2,81% -152 -0,42 1902 3,22%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 21965 35,21% +694 -0,83 21271 36,04%
V Vänsterpartiet 3154 5,06% +888 +1,22 2266 3,84%
MP Miljöpartiet de gröna 4134 6,63% +492 +0,46 3642 6,17%
SD Sverigedemokraterna 5534 8,87% +2768 +4,19 2766 4,69%
FI Feministiskt initiativ 94 0,15% +94 +0,15    
SPI SPI Välfärden 1764 2,83% +510 +0,70 1254 2,12%
ÖVR Övriga partier 121 0,19% +33 +0,04 88 0,15%
  Giltiga röster 62381 100,00% +3357   59024 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 803 1,27% -143 -0,31 946 1,58%
OG Ogiltiga röster - övriga 14 0,02% -20 -0,03 34 0,06%
VDT Valdeltagande 63198 83,88% +3194 +1,38 60004 82,51%
  Antal röstberättigade 75339   +2615   72724  

Röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Halmstad

Område M C FP KD S V MP SD FI SPI ÖVR BLANK OG VDT
27,54% 12,87% 5,82% 3,15% 28,13% 4,41% 6,75% 7,97% 0,15% 3,00% 0,21% 1,19% 0,03% 87,51%
25,48% 7,09% 6,69% 3,58% 32,09% 5,41% 9,24% 7,17% 0,32% 2,87% 0,08% 1,26% 0,08% 84,08%
26,68% 6,80% 7,41% 2,62% 28,60% 7,32% 9,50% 7,41% 0,17% 3,14% 0,35% 1,54% 0,09% 80,52%
26,09% 5,92% 5,15% 3,78% 33,30% 6,01% 8,58% 7,55% 0,09% 3,26% 0,26% 1,19%   80,15%
17,77% 18,98% 3,62% 2,20% 33,26% 4,41% 5,12% 12,22% 0,07% 2,20% 0,14% 1,33%   86,53%
33,23% 7,18% 6,79% 3,28% 22,85% 5,69% 9,98% 7,57% 0,16% 3,04% 0,23% 1,38%   83,39%
14,74% 19,28% 2,62% 1,13% 39,83% 3,12% 4,82% 11,76% 0,14% 2,06% 0,50% 1,67% 0,07% 84,07%
28,49% 11,58% 7,05% 3,86% 29,23% 3,49% 4,84% 6,80% 0,12% 4,41% 0,12% 1,63% 0,06% 93,47%
20,89% 26,31% 3,48% 2,13% 25,15% 5,22% 6,09% 8,61% 0,19% 1,84% 0,10% 1,24%   88,28%
30,35% 19,62% 7,42% 2,52% 19,75% 3,64% 6,03% 6,30% 0,20% 3,98% 0,20% 0,85%   89,85%
21,86% 27,92% 3,25% 1,62% 23,49% 4,28% 5,76% 9,01%   2,36% 0,44% 0,73%   81,38%
22,32% 22,08% 4,18% 1,67% 29,71% 2,74% 5,01% 8,83%   3,22% 0,24% 1,29% 0,12% 90,23%
21,95% 9,60% 6,38% 3,79% 35,67% 5,41% 8,80% 6,30% 0,16% 1,61% 0,32% 0,80%   87,59%
30,87% 8,11% 7,10% 3,46% 23,95% 5,56% 11,48% 6,47% 0,46% 2,19% 0,36% 0,99%   86,91%
42,75% 8,00% 7,53% 5,74% 18,64% 2,45% 5,56% 6,03%   3,11% 0,19% 0,56%   88,19%
11,26% 7,48% 3,45% 2,28% 50,81% 5,07% 3,64% 13,92% 0,13% 1,82% 0,13% 1,28% 0,06% 77,59%
12,09% 11,49% 2,54% 1,93% 52,24% 2,18% 4,23% 11,49%   1,69% 0,12% 1,43% 0,24% 83,27%
21,51% 7,22% 6,91% 1,84% 31,11% 9,29% 10,37% 9,98% 0,15% 1,31% 0,31% 1,21%   84,16%
12,22% 18,34% 3,90% 4,41% 33,28% 4,92% 4,24% 15,11% 0,34% 3,06% 0,17% 0,34%   84,79%
29,45% 9,08% 7,12% 3,41% 25,59% 5,37% 7,72% 7,72%   4,31% 0,23% 1,42%   80,29%
26,93% 11,84% 5,68% 2,42% 29,23% 3,74% 9,42% 7,37% 0,12% 2,90% 0,36% 1,78%   85,67%
15,65% 33,63% 3,78% 1,98% 25,36% 3,78% 1,98% 12,23%   1,62%   1,42%   85,45%
25,22% 34,78% 4,25% 2,22% 15,46% 3,38% 6,47% 5,31% 0,29% 2,22% 0,39% 0,96%   89,32%
38,39% 11,61% 6,49% 4,22% 20,78% 3,00% 6,90% 4,55% 0,16% 3,90%   0,80% 0,08% 88,03%
40,96% 10,37% 6,96% 3,26% 19,85% 1,78% 6,52% 5,56%   4,74%   0,59% 0,07% 91,70%
38,26% 8,48% 6,68% 4,79% 21,21% 4,16% 6,28% 5,34% 0,08% 4,32% 0,39% 0,78%   90,23%
27,52% 6,63% 5,08% 2,87% 33,66% 5,65% 5,73% 8,60% 0,25% 3,93% 0,08% 1,21%   84,66%
33,33% 10,84% 7,05% 3,12% 26,35% 3,64% 5,05% 6,38%   4,16% 0,07% 1,25%   87,89%
53,22% 8,69% 7,82% 6,37% 10,07% 1,45% 4,27% 4,56%   3,55%   0,72%   91,39%
26,61% 10,18% 8,75% 3,57% 23,75% 5,71% 13,21% 5,54% 1,61% 0,54% 0,54% 3,95%    
17,40% 7,48% 4,35% 2,41% 43,23% 5,79% 6,49% 9,89% 0,15% 2,63% 0,18% 1,36% 0,01% 80,13%
5,58% 1,08% 1,80% 2,16% 72,12% 7,37% 4,50% 4,86%   0,36% 0,18% 0,18%   52,20%
5,63% 1,36% 0,97% 1,55% 68,93% 8,16% 4,85% 7,18%   1,17% 0,19% 1,06%   59,49%
23,10% 9,15% 5,06% 1,31% 37,58% 5,14% 5,32% 9,50% 0,17% 3,49% 0,17% 0,95%   88,40%
23,51% 8,09% 5,37% 3,32% 33,22% 4,86% 10,31% 8,09% 0,26% 2,90% 0,09% 2,33%   79,18%
15,75% 19,90% 3,52% 3,28% 33,01% 4,56% 4,80% 13,27%   1,84% 0,08% 0,79%   85,96%
20,96% 7,21% 3,86% 3,64% 40,54% 6,11% 7,57% 6,99% 0,15% 2,77% 0,22% 1,65%   90,42%
18,20% 9,19% 6,54% 2,74% 39,40% 5,30% 6,45% 9,19%   2,92% 0,09% 0,70%   86,82%
15,01% 3,61% 3,50% 1,58% 53,95% 4,18% 4,51% 11,51% 0,23% 1,92%   1,34%   78,63%
16,87% 2,63% 5,81% 2,85% 47,32% 4,93% 6,46% 9,97% 0,22% 2,63% 0,33% 0,98%   84,20%
35,03% 6,39% 7,23% 3,71% 26,78% 3,34% 6,49% 7,14% 0,09% 3,80%   1,37%   90,41%
9,24% 6,04% 3,11% 1,74% 57,27% 6,59% 5,49% 7,23% 0,09% 3,02% 0,18% 1,00%   72,35%
25,99% 6,05% 8,12% 2,71% 28,79% 7,22% 10,02% 8,66% 0,36% 1,90% 0,18% 1,86%   76,96%
10,94% 4,88% 3,94% 2,44% 51,34% 7,95% 7,32% 8,50% 0,24% 2,36% 0,08% 1,40%   73,22%
23,00% 6,72% 5,43% 1,98% 36,61% 6,89% 8,79% 7,92% 0,09% 2,24% 0,34% 1,94%   79,25%
13,55% 4,86% 3,71% 1,92% 45,40% 7,42% 11,13% 9,08% 0,13% 2,69% 0,13% 2,01%   75,50%
13,91% 5,51% 3,81% 2,76% 47,38% 6,43% 6,82% 10,89% 0,13% 1,97% 0,39% 1,80%   72,39%
16,45% 5,98% 5,13% 2,56% 36,43% 9,62% 11,22% 9,94% 0,21% 2,24% 0,21% 1,58%   77,44%
13,38% 4,24% 4,81% 2,26% 49,10% 7,92% 8,67% 7,07%   2,26% 0,28% 2,12%   77,93%
16,90% 22,57% 2,29% 1,74% 25,41% 6,11% 5,23% 17,23% 0,11% 2,40%   0,65% 0,11% 85,32%
21,81% 16,59% 3,73% 2,05% 27,49% 4,94% 5,31% 15,66%   2,33% 0,09% 1,29%   85,19%
20,87% 11,17% 4,56% 2,74% 39,00% 4,22% 5,25% 9,46%   2,74%   0,57% 0,23% 87,18%
27,38% 11,38% 6,40% 3,13% 30,44% 3,20% 4,77% 10,60%   2,70%   1,68%   86,04%
19,49% 24,91% 2,89% 1,81% 20,94% 3,25% 5,78% 19,13%   1,81%   2,12%   82,03%
15,08% 4,47% 3,95% 2,64% 52,27% 5,49% 3,29% 8,49% 0,07% 3,95% 0,29% 0,51% 0,07% 81,98%
7,72% 2,12% 1,78% 1,78% 60,14% 5,09% 4,66% 13,99%   2,54% 0,17% 1,59%   70,47%
14,33% 3,92% 3,76% 2,90% 52,08% 5,01% 4,46% 9,87% 0,08% 3,45% 0,16% 1,24%   84,79%
13,02% 3,26% 3,26% 1,98% 52,79% 5,35% 3,95% 10,81% 0,35% 5,00% 0,23% 1,38%   75,63%
11,07% 3,22% 2,19% 0,77% 53,67% 5,53% 6,18% 13,13% 0,26% 3,60% 0,39% 1,52%   66,69%
21,07% 7,02% 7,02% 1,29% 34,75% 5,73% 11,46% 8,13% 1,85% 0,55% 1,11% 2,35%    
Halmstad 22,78% 10,34% 5,13% 2,81% 35,21% 5,06% 6,63% 8,87% 0,15% 2,83% 0,19% 1,27% 0,02% 83,88%

Röstfördelning övriga partier - kommun Halmstad

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
DjuP Djurens parti 30 0,05% +30 +0,05    
PP Piratpartiet     -2   2  
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 91 0,15% +5   86 0,15%
  Totalt övriga partier 121 0,19% +33 +0,04 88 0,15%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Halmstad

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se