Val till kommunfullmäktige i Halmstad - Ålder och kön - Halmstad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Halmstads västra valkrets 38311 17,6% 31,6% 22,6% 28,2% 6,0% 48,7% 51,3% 2,7%  
Halmstads östra valkrets 37028 24,6% 29,9% 22,1% 23,4% 6,8% 49,2% 50,8% 5,2%  
Halmstad 75339 21,0% 30,8% 22,3% 25,9% 6,4% 48,9% 51,1% 3,9%

http://www.val.se