Val till kommunfullmäktige - Ålder och kön - Hallands län

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommun Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Falkenberg 33613 18,1% 28,4% 24,3% 29,2% 6,4% 49,7% 50,3% 3,6%  
Halmstad 75339 21,0% 30,8% 22,3% 25,9% 6,4% 48,9% 51,1% 3,9%  
Hylte 7869 17,3% 29,1% 24,9% 28,7% 6,6% 51,3% 48,7% 8,2%  
Kungsbacka 59089 16,0% 34,9% 23,8% 25,3% 6,8% 49,1% 50,9% 3,0%  
Laholm 18954 15,8% 28,4% 25,8% 30,1% 5,6% 50,3% 49,7% 4,2%  
Varberg 47901 17,7% 30,0% 24,3% 28,1% 5,9% 49,2% 50,8% 3,1%  
Hallands län 242765 18,2% 31,1% 23,7% 27,0% 6,4% 49,3% 50,7% 3,6%

http://www.val.se