2014-09-17 18:42:38

Val till kommunfullmäktige - Preliminärt valresultat - Hallands län

Preliminär röstfördelning per kommun - Hallands län

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
17,4% 18,4% 4,9% 3,2% 34,9% 4,6% 5,3% 11,0% 0,2% 0,2% 1,5% 0,3% 83,9%
22,8% 10,3% 5,1% 2,8% 35,2% 5,1% 6,7% 8,8% 0,1% 3,0% 1,2% 0,4% 83,9%
9,3% 18,1% 6,4% 0,7% 37,1% 2,3% 2,7% 11,2%   12,2% 1,1% 0,4% 79,3%
34,4% 10,1% 9,6% 4,1% 16,6% 3,0% 7,3% 9,4% 0,2% 5,3% 1,0% 0,4% 88,6%
21,7% 18,1% 3,5% 3,6% 23,4% 2,9% 6,1% 12,3%   8,4% 1,6% 0,4% 83,2%
22,8% 12,1% 5,1% 3,2% 32,9% 4,9% 5,7% 9,3% 0,3% 3,7% 1,4% 0,4% 86,2%
Hallands län 24,5% 12,6% 6,1% 3,3% 29,1% 4,2% 6,3% 9,7% 0,2% 4,1% 1,3% 0,4% 85,3%

http://www.val.se