2014-09-15 02:07:26

Val till kommunfullmäktige - Valnatt - Hallands län

Preliminär röstfördelning per kommun - Hallands län

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
17,4% 18,5% 4,9% 3,2% 35,1% 4,6% 5,2% 10,8% 0,1% 0,2% 1,4% 0,3% 80,8%
22,8% 10,4% 5,1% 2,8% 35,3% 5,0% 6,6% 8,9% 0,1% 3,1% 1,2% 0,4% 82,4%
9,0% 18,1% 6,4% 0,7% 37,4% 2,3% 2,5% 11,2%   12,3% 1,1% 0,3% 76,5%
34,3% 10,2% 9,6% 4,1% 16,6% 3,0% 7,2% 9,4% 0,2% 5,3% 1,0% 0,4% 86,5%
21,7% 18,2% 3,5% 3,7% 23,4% 2,9% 6,0% 12,3%   8,4% 1,6% 0,4% 82,3%
22,8% 12,1% 5,1% 3,2% 33,0% 4,9% 5,6% 9,3% 0,2% 3,8% 1,4% 0,4% 85,1%
Hallands län 24,5% 12,6% 6,1% 3,3% 29,2% 4,2% 6,2% 9,7% 0,2% 4,1% 1,2% 0,4% 83,5%

http://www.val.se