Val till kommunfullmäktige i Varberg - Ålder och kön - Varberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Varbergs norra valkrets 24340 18,0% 30,9% 24,7% 26,4% 6,2% 50,2% 49,8% 3,2%  
Varbergs södra valkrets 23561 17,3% 29,2% 23,8% 29,7% 5,6% 48,2% 51,8% 2,9%  
Varberg 47901 17,7% 30,0% 24,3% 28,1% 5,9% 49,2% 50,8% 3,1%

http://www.val.se