Val till kommunfullmäktige i Varberg - Ålder och kön - Varbergs södra valkrets

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Apelvikshöjd 1356 9,7% 17,8% 25,8% 46,6% 4,1% 44,4% 55,6% 1,4%  
Breared 1635 18,1% 33,9% 19,0% 29,0% 6,4% 45,7% 54,3% 2,7%  
Grimeton-Gödestad-Hunnestad 1247 14,5% 36,8% 26,2% 22,5% 6,1% 50,1% 49,9% 2,8%  
Hästhaga-Rosenfred 1440 21,2% 25,3% 24,4% 29,1% 4,3% 44,8% 55,2% 2,8%  
Mariedal-Tranelyckan 1623 23,0% 25,0% 18,9% 33,1% 4,4% 46,9% 53,1% 3,0%  
Rolfstorp 838 16,5% 29,8% 26,6% 27,1% 5,6% 50,2% 49,8% 1,7%  
Sibbarp-Dagsås 631 14,6% 26,1% 33,1% 26,1% 6,8% 53,9% 46,1% 4,4%  
Skällinge-Nösslinge 831 16,0% 32,1% 23,2% 28,6% 7,5% 51,4% 48,6% 3,4%  
Spannarp 529 15,3% 35,9% 29,5% 19,3% 6,4% 52,4% 47,6% 3,6%  
Sörse 1472 21,6% 30,0% 21,3% 27,0% 4,7% 46,6% 53,4% 6,7%  
Träslöv N 1173 16,5% 35,0% 32,4% 16,2% 7,9% 51,2% 48,8% 1,2%  
Träslöv S 1527 14,2% 30,3% 28,4% 27,1% 6,5% 50,6% 49,4% 2,9%  
Träslövsläge 1 1359 10,4% 37,4% 21,3% 30,9% 4,3% 50,9% 49,1% 2,0%  
Träslövsläge 2 1004 13,9% 40,2% 21,6% 24,2% 5,3% 48,2% 51,8% 2,0%  
Tvååker 1 1392 17,6% 30,8% 21,6% 30,0% 7,3% 49,1% 50,9% 3,0%  
Tvååker 2 1648 16,7% 31,0% 25,3% 27,0% 6,5% 49,6% 50,4% 3,6%  
Varbergs centrum N 1778 22,9% 24,1% 20,0% 33,0% 4,1% 45,8% 54,2% 3,0%  
Varbergs centrum S 2078 19,5% 18,6% 22,7% 39,2% 4,7% 46,8% 53,2% 2,6%  
Varbergs södra valkrets 23561 17,3% 29,2% 23,8% 29,7% 5,6% 48,2% 51,8% 2,9%

http://www.val.se