Val till kommunfullmäktige i Varberg - Ålder och kön - Sibbarp-Dagsås

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sibbarp-Dagsås 631 14,6% 26,1% 33,1% 26,1% 6,8% 53,9% 46,1% 4,4%  
Summa 631 14,6% 26,1% 33,1% 26,1% 6,8% 53,9% 46,1% 4,4%

http://www.val.se