Val till kommunfullmäktige i Varberg - Ålder och kön - Varbergs centrum N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Varbergs centrum N 1778 22,9% 24,1% 20,0% 33,0% 4,1% 45,8% 54,2% 3,0%  
Summa 1778 22,9% 24,1% 20,0% 33,0% 4,1% 45,8% 54,2% 3,0%

http://www.val.se