Val till kommunfullmäktige i Varberg - Ålder och kön - Breared

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Breared 1635 18,1% 33,9% 19,0% 29,0% 6,4% 45,7% 54,3% 2,7%  
Summa 1635 18,1% 33,9% 19,0% 29,0% 6,4% 45,7% 54,3% 2,7%

http://www.val.se