Val till kommunfullmäktige i Varberg - Ålder och kön - Skällinge-Nösslinge

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skällinge-Nösslinge 831 16,0% 32,1% 23,2% 28,6% 7,5% 51,4% 48,6% 3,4%  
Summa 831 16,0% 32,1% 23,2% 28,6% 7,5% 51,4% 48,6% 3,4%

http://www.val.se