Val till kommunfullmäktige i Varberg - Ålder och kön - Grimeton-Gödestad-Hunnestad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Grimeton-Gödestad-Hunnestad 1247 14,5% 36,8% 26,2% 22,5% 6,1% 50,1% 49,9% 2,8%  
Summa 1247 14,5% 36,8% 26,2% 22,5% 6,1% 50,1% 49,9% 2,8%

http://www.val.se