Val till kommunfullmäktige i Varberg - Ålder och kön - Träslöv N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Träslöv N 1173 16,5% 35,0% 32,4% 16,2% 7,9% 51,2% 48,8% 1,2%  
Summa 1173 16,5% 35,0% 32,4% 16,2% 7,9% 51,2% 48,8% 1,2%

http://www.val.se