Val till kommunfullmäktige i Varberg - Ålder och kön - Rolfstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rolfstorp 838 16,5% 29,8% 26,6% 27,1% 5,6% 50,2% 49,8% 1,7%  
Summa 838 16,5% 29,8% 26,6% 27,1% 5,6% 50,2% 49,8% 1,7%

http://www.val.se