Val till kommunfullmäktige i Varberg - Ålder och kön - Träslövsläge 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Träslövsläge 2 1004 13,9% 40,2% 21,6% 24,2% 5,3% 48,2% 51,8% 2,0%  
Summa 1004 13,9% 40,2% 21,6% 24,2% 5,3% 48,2% 51,8% 2,0%

http://www.val.se