Val till kommunfullmäktige i Varberg - Ålder och kön - Spannarp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Spannarp 529 15,3% 35,9% 29,5% 19,3% 6,4% 52,4% 47,6% 3,6%  
Summa 529 15,3% 35,9% 29,5% 19,3% 6,4% 52,4% 47,6% 3,6%

http://www.val.se