Val till kommunfullmäktige i Varberg - Ålder och kön - Mariedal-Tranelyckan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Mariedal-Tranelyckan 1623 23,0% 25,0% 18,9% 33,1% 4,4% 46,9% 53,1% 3,0%  
Summa 1623 23,0% 25,0% 18,9% 33,1% 4,4% 46,9% 53,1% 3,0%

http://www.val.se