Val till kommunfullmäktige i Varberg - Ålder och kön - Träslövsläge 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Träslövsläge 1 1359 10,4% 37,4% 21,3% 30,9% 4,3% 50,9% 49,1% 2,0%  
Summa 1359 10,4% 37,4% 21,3% 30,9% 4,3% 50,9% 49,1% 2,0%

http://www.val.se