Val till kommunfullmäktige i Varberg - Ålder och kön - Hästhaga-Rosenfred

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hästhaga-Rosenfred 1440 21,2% 25,3% 24,4% 29,1% 4,3% 44,8% 55,2% 2,8%  
Summa 1440 21,2% 25,3% 24,4% 29,1% 4,3% 44,8% 55,2% 2,8%

http://www.val.se