Val till kommunfullmäktige i Varberg - Ålder och kön - Sörse

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sörse 1472 21,6% 30,0% 21,3% 27,0% 4,7% 46,6% 53,4% 6,7%  
Summa 1472 21,6% 30,0% 21,3% 27,0% 4,7% 46,6% 53,4% 6,7%

http://www.val.se