Val till kommunfullmäktige i Varberg - Ålder och kön - Apelvikshöjd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Apelvikshöjd 1356 9,7% 17,8% 25,8% 46,6% 4,1% 44,4% 55,6% 1,4%  
Summa 1356 9,7% 17,8% 25,8% 46,6% 4,1% 44,4% 55,6% 1,4%

http://www.val.se