2014-09-22 10:24:09

Val till kommunfullmäktige i Varberg - Röster - Apelvikshöjd

22,90%
5,53%
6,40%
2,77%
36,56%
6,05%
5,70%
7,95%
0,26%
5,70%
0,17%
M C FP KD S V MP SD FI SPI ÖVR
Valdeltagande
2014: 86,21%
+3,08
2010: 83,13%

Röstfördelning - valdistrikt Apelvikshöjd

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 265 22,90% -38 -5,15 303 28,06%
C Centerpartiet 64 5,53% +17 +1,18 47 4,35%
FP Folkpartiet liberalerna 74 6,40% +2 -0,27 72 6,67%
KD Kristdemokraterna 32 2,77% -4 -0,57 36 3,33%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 423 36,56% +26 -0,20 397 36,76%
V Vänsterpartiet 70 6,05% +19 +1,33 51 4,72%
MP Miljöpartiet de gröna 66 5,70% -5 -0,87 71 6,57%
SD Sverigedemokraterna 92 7,95% +59 +4,90 33 3,06%
FI Feministiskt initiativ 3 0,26% +3 +0,26    
SPI SPI Välfärden 66 5,70% -3 -0,68 69 6,39%
ÖVR Övriga partier 2 0,17% +1 +0,08 1 0,09%
  Giltiga röster 1157 100,00% +77   1080 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 12 1,03% -2 -0,25 14 1,28%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 1169 86,21% +75 +3,08 1094 83,13%
  Antal röstberättigade 1356   +40   1316  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Apelvikshöjd

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 2 0,17% +1 +0,08 1 0,09%
  Totalt övriga partier 2 0,17% +1 +0,08 1 0,09%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Apelvikshöjd

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se