2014-09-22 15:16:13

Val till kommunfullmäktige i Varberg - Röster

Samtliga 38 valdistrikt räknade.

Protokoll slutlig sammanräkning Varberg

22,81%
12,06%
5,04%
3,19%
32,90%
4,90%
5,65%
9,36%
0,15%
3,76%
0,19%
M C FP KD S V MP SD FI SPI ÖVR
Valdeltagande
2014: 86,29%
+1,74
2010: 84,54%

Röstfördelning - kommun Varberg

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 9297 22,81% -1448 -5,48 10745 28,29%
C Centerpartiet 4914 12,06% +380 +0,12 4534 11,94%
FP Folkpartiet liberalerna 2054 5,04% -388 -1,39 2442 6,43%
KD Kristdemokraterna 1300 3,19% -128 -0,57 1428 3,76%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 13410 32,90% +1456 +1,43 11954 31,47%
V Vänsterpartiet 1996 4,90% +293 +0,41 1703 4,48%
MP Miljöpartiet de gröna 2303 5,65% +305 +0,39 1998 5,26%
SD Sverigedemokraterna 3813 9,36% +2231 +5,19 1582 4,17%
FI Feministiskt initiativ 60 0,15% +60 +0,15    
SPI SPI Välfärden 1531 3,76% -23 -0,33 1554 4,09%
ÖVR Övriga partier 77 0,19% +36 +0,08 41 0,11%
  Giltiga röster 40755 100,00% +2774   37981 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 571 1,38% -158 -0,50 729 1,88%
OG Ogiltiga röster - övriga 6 0,01% -3 -0,01 9 0,02%
VDT Valdeltagande 41332 86,29% +2613 +1,74 38719 84,54%
  Antal röstberättigade 47901   +2104   45797  

Röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Varberg

Område M C FP KD S V MP SD FI SPI ÖVR BLANK OG VDT
21,71% 12,86% 4,88% 3,34% 33,46% 4,85% 5,28% 9,96% 0,14% 3,30% 0,23% 1,40% 0,03% 86,05%
17,05% 3,98% 4,06% 3,00% 47,65% 7,06% 6,25% 7,71% 0,32% 2,52% 0,41% 1,99%   79,66%
19,97% 12,01% 6,37% 4,99% 35,82% 3,26% 3,04% 11,07%   3,40% 0,07% 2,26% 0,07% 86,07%
29,02% 5,28% 5,39% 2,93% 31,89% 5,80% 7,21% 8,56%   3,75% 0,18% 1,27%   85,08%
11,79% 2,76% 3,91% 3,06% 52,53% 6,89% 5,21% 9,95% 0,46% 3,37% 0,08% 1,51% 0,15% 78,35%
24,39% 4,89% 6,52% 2,24% 39,67% 5,16% 7,47% 6,52% 0,07% 2,85% 0,20% 0,74%   89,23%
9,64% 32,98% 2,57% 3,43% 19,49% 5,14% 3,21% 19,06%   4,28% 0,21% 1,48%   83,60%
16,48% 31,42% 3,07% 2,11% 22,61% 3,26% 3,07% 13,79% 0,19% 3,64% 0,38% 0,95%   80,34%
21,51% 19,29% 5,99% 1,77% 27,16% 4,55% 4,88% 11,53%   2,66% 0,67% 1,64%   87,67%
17,32% 3,45% 5,17% 3,00% 45,80% 8,25% 6,37% 7,27% 0,07% 3,22% 0,07% 1,33% 0,07% 86,79%
26,78% 16,96% 5,78% 4,24% 20,81% 5,20% 5,59% 13,29% 0,19% 0,96% 0,19% 1,70% 0,19% 87,87%
22,06% 4,96% 3,97% 3,44% 43,89% 6,34% 5,57% 6,26% 0,15% 3,13% 0,23% 1,06%   85,25%
27,49% 10,37% 7,15% 3,46% 30,26% 3,92% 6,92% 6,51% 0,12% 3,75% 0,06% 1,20%   87,76%
31,60% 10,30% 5,71% 2,96% 24,16% 3,57% 5,81% 11,31% 0,31% 3,98% 0,31% 0,91%   91,67%
14,39% 39,73% 1,50% 1,65% 17,54% 3,75% 2,70% 12,74%   5,40% 0,60% 2,06%   89,02%
19,88% 20,72% 4,78% 4,19% 29,11% 3,44% 2,85% 11,91% 0,08% 2,94% 0,08% 1,16% 0,08% 85,30%
20,02% 18,12% 3,22% 4,53% 29,44% 3,22% 5,48% 12,40% 0,12% 3,10% 0,36% 1,06%   77,58%
21,45% 24,25% 3,07% 4,47% 23,27% 3,56% 3,07% 13,00% 0,07% 3,63% 0,14% 0,97%   82,01%
25,13% 17,33% 4,48% 3,83% 27,65% 2,67% 4,04% 11,41% 0,07% 3,25% 0,14% 1,98%   86,63%
23,28% 6,87% 6,87% 2,29% 28,24% 6,87% 12,21% 9,16% 1,15% 1,15% 1,91% 2,60%    
23,94% 11,24% 5,20% 3,03% 32,34% 4,95% 6,04% 8,74% 0,16% 4,23% 0,14% 1,36%   86,53%
22,90% 5,53% 6,40% 2,77% 36,56% 6,05% 5,70% 7,95% 0,26% 5,70% 0,17% 1,03%   86,21%
26,02% 5,50% 6,10% 2,30% 36,65% 5,65% 7,14% 7,14%   3,49%   0,88%   83,00%
20,63% 24,37% 3,73% 3,92% 23,34% 3,17% 5,42% 12,14% 0,09% 3,08% 0,09% 1,47%   87,17%
30,56% 5,62% 6,11% 1,87% 31,05% 7,33% 6,52% 7,01% 0,16% 3,59% 0,16% 0,97%   86,04%
25,42% 5,08% 5,84% 3,11% 35,96% 4,32% 7,28% 6,60% 0,15% 5,99% 0,23% 2,01%   82,87%
13,30% 23,48% 1,98% 4,53% 26,73% 4,95% 4,38% 16,12%   4,24% 0,28% 1,53%   85,68%
12,50% 39,26% 1,17% 1,56% 19,53% 8,01% 4,49% 11,33% 0,20% 1,76% 0,20% 1,16%   82,09%
13,13% 33,38% 2,65% 2,09% 22,49% 6,70% 3,07% 10,47% 0,14% 5,73% 0,14% 1,78%   87,73%
17,26% 29,82% 2,02% 1,35% 25,11% 2,91% 4,71% 14,13%   2,69%   1,33%   85,44%
10,70% 2,07% 2,35% 2,54% 53,71% 7,79% 6,48% 10,23%   3,85% 0,28% 1,11%   73,17%
25,41% 9,84% 5,35% 2,58% 37,25% 4,39% 6,30% 4,49% 0,38% 4,01%   1,60%   90,71%
30,42% 6,93% 8,24% 2,63% 30,05% 3,50% 5,54% 6,49% 0,29% 5,76% 0,15% 1,15%   90,83%
33,05% 6,83% 5,89% 6,58% 28,01% 2,82% 5,72% 6,92% 0,17% 4,01%   0,93%   86,98%
28,36% 8,04% 7,46% 4,59% 27,78% 2,30% 7,92% 8,84% 0,11% 4,48% 0,11% 1,36%   87,95%
15,65% 15,48% 3,49% 2,47% 39,03% 3,23% 4,42% 12,76% 0,09% 3,06% 0,34% 1,59%   85,85%
20,70% 18,37% 4,37% 2,84% 28,79% 4,15% 5,98% 9,62% 0,15% 4,81% 0,22% 1,15%   84,22%
25,79% 4,53% 6,17% 1,92% 36,42% 6,04% 6,52% 8,98%   3,57% 0,07% 2,02%   83,69%
33,28% 5,13% 6,86% 3,96% 28,48% 5,30% 5,96% 6,52% 0,06% 4,46%   0,94%   87,15%
23,69% 8,36% 2,79% 2,09% 27,87% 8,01% 13,24% 8,01% 2,44% 2,44% 1,05% 4,01%    
Varberg 22,81% 12,06% 5,04% 3,19% 32,90% 4,90% 5,65% 9,36% 0,15% 3,76% 0,19% 1,38% 0,01% 86,29%

Röstfördelning övriga partier - kommun Varberg

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 77 0,19% +36 +0,08 41 0,11%
  Totalt övriga partier 77 0,19% +36 +0,08 41 0,11%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Varberg

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se