2014-09-22 15:16:13

Val till kommunfullmäktige i Varberg - Röster - Varbergs norra valkrets

21,71%
12,86%
4,88%
3,34%
33,46%
4,85%
5,28%
9,96%
0,14%
3,30%
0,23%
M C FP KD S V MP SD FI SPI ÖVR
Valdeltagande
2014: 86,05%
+1,60
2010: 84,45%

Röstfördelning - kommunvalkrets Varbergs norra valkrets

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 4482 21,71% -632 -4,92 5114 26,63%
C Centerpartiet 2654 12,86% +102 -0,43 2552 13,29%
FP Folkpartiet liberalerna 1008 4,88% -205 -1,43 1213 6,32%
KD Kristdemokraterna 690 3,34% -69 -0,61 759 3,95%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 6907 33,46% +781 +1,56 6126 31,90%
V Vänsterpartiet 1001 4,85% +111 +0,21 890 4,63%
MP Miljöpartiet de gröna 1089 5,28% +147 +0,37 942 4,90%
SD Sverigedemokraterna 2056 9,96% +1174 +5,37 882 4,59%
FI Feministiskt initiativ 28 0,14% +28 +0,14    
SPI SPI Välfärden 681 3,30% -25 -0,38 706 3,68%
ÖVR Övriga partier 48 0,23% +27 +0,12 21 0,11%
  Giltiga röster 20644 100,00% +1439   19205 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 294 1,40% -72 -0,47 366 1,87%
OG Ogiltiga röster - övriga 6 0,03% +3 +0,01 3 0,02%
VDT Valdeltagande 20944 86,05% +1370 +1,60 19574 84,45%
  Antal röstberättigade 24340   +1161   23179  

Röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Varbergs norra valkrets

Område M C FP KD S V MP SD FI SPI ÖVR BLANK OG VDT
17,05% 3,98% 4,06% 3,00% 47,65% 7,06% 6,25% 7,71% 0,32% 2,52% 0,41% 1,99%   79,66%
19,97% 12,01% 6,37% 4,99% 35,82% 3,26% 3,04% 11,07%   3,40% 0,07% 2,26% 0,07% 86,07%
29,02% 5,28% 5,39% 2,93% 31,89% 5,80% 7,21% 8,56%   3,75% 0,18% 1,27%   85,08%
11,79% 2,76% 3,91% 3,06% 52,53% 6,89% 5,21% 9,95% 0,46% 3,37% 0,08% 1,51% 0,15% 78,35%
24,39% 4,89% 6,52% 2,24% 39,67% 5,16% 7,47% 6,52% 0,07% 2,85% 0,20% 0,74%   89,23%
9,64% 32,98% 2,57% 3,43% 19,49% 5,14% 3,21% 19,06%   4,28% 0,21% 1,48%   83,60%
16,48% 31,42% 3,07% 2,11% 22,61% 3,26% 3,07% 13,79% 0,19% 3,64% 0,38% 0,95%   80,34%
21,51% 19,29% 5,99% 1,77% 27,16% 4,55% 4,88% 11,53%   2,66% 0,67% 1,64%   87,67%
17,32% 3,45% 5,17% 3,00% 45,80% 8,25% 6,37% 7,27% 0,07% 3,22% 0,07% 1,33% 0,07% 86,79%
26,78% 16,96% 5,78% 4,24% 20,81% 5,20% 5,59% 13,29% 0,19% 0,96% 0,19% 1,70% 0,19% 87,87%
22,06% 4,96% 3,97% 3,44% 43,89% 6,34% 5,57% 6,26% 0,15% 3,13% 0,23% 1,06%   85,25%
27,49% 10,37% 7,15% 3,46% 30,26% 3,92% 6,92% 6,51% 0,12% 3,75% 0,06% 1,20%   87,76%
31,60% 10,30% 5,71% 2,96% 24,16% 3,57% 5,81% 11,31% 0,31% 3,98% 0,31% 0,91%   91,67%
14,39% 39,73% 1,50% 1,65% 17,54% 3,75% 2,70% 12,74%   5,40% 0,60% 2,06%   89,02%
19,88% 20,72% 4,78% 4,19% 29,11% 3,44% 2,85% 11,91% 0,08% 2,94% 0,08% 1,16% 0,08% 85,30%
20,02% 18,12% 3,22% 4,53% 29,44% 3,22% 5,48% 12,40% 0,12% 3,10% 0,36% 1,06%   77,58%
21,45% 24,25% 3,07% 4,47% 23,27% 3,56% 3,07% 13,00% 0,07% 3,63% 0,14% 0,97%   82,01%
25,13% 17,33% 4,48% 3,83% 27,65% 2,67% 4,04% 11,41% 0,07% 3,25% 0,14% 1,98%   86,63%
23,28% 6,87% 6,87% 2,29% 28,24% 6,87% 12,21% 9,16% 1,15% 1,15% 1,91% 2,60%    
Varbergs norra valkrets 21,71% 12,86% 4,88% 3,34% 33,46% 4,85% 5,28% 9,96% 0,14% 3,30% 0,23% 1,40% 0,03% 86,05%

Röstfördelning övriga partier - kommunvalkrets Varbergs norra valkrets

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 48 0,23% +27 +0,12 21 0,11%
  Totalt övriga partier 48 0,23% +27 +0,12 21 0,11%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommunvalkrets Varbergs norra valkrets

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se