Val till kommunfullmäktige i Falkenberg - Ålder och kön - Falkenberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Falkenbergs västra valkrets 16895 19,3% 28,2% 23,3% 29,1% 6,7% 49,4% 50,6% 3,6%  
Falkenbergs östra valkrets 16718 16,8% 28,5% 25,3% 29,4% 6,2% 50,0% 50,0% 3,7%  
Falkenberg 33613 18,1% 28,4% 24,3% 29,2% 6,4% 49,7% 50,3% 3,6%

http://www.val.se