Val till kommunfullmäktige i Falkenberg - Ålder och kön - Falkenbergs västra valkrets

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fbg 1 V gärdet-Hamnen 1217 24,0% 25,6% 23,4% 27,0% 6,9% 48,4% 51,6% 2,6%  
Fbg 2 Arvidstorp 1749 19,1% 25,3% 21,6% 34,0% 6,0% 47,1% 52,9% 3,0%  
Fbg 4 V gärdet-Smedjeholm 889 23,6% 33,5% 23,3% 19,6% 8,8% 52,4% 47,6% 3,5%  
Fbg 5 Centrum 2238 25,6% 17,6% 15,6% 41,2% 6,9% 44,1% 55,9% 3,0%  
Gällared-Ullared 1154 15,6% 28,5% 25,6% 30,3% 6,3% 49,8% 50,2% 4,9%  
Köinge-Svartrå-Okome 876 14,5% 28,7% 32,4% 24,4% 5,3% 50,6% 49,4% 5,4%  
Ljungby 798 16,8% 28,1% 28,6% 26,6% 6,1% 51,6% 48,4% 4,0%  
Morup 1 Glommen-Lynga 1175 11,7% 26,1% 24,2% 38,0% 5,0% 49,0% 51,0% 1,4%  
Morup 2 Långås 913 15,7% 31,5% 25,8% 26,9% 5,8% 51,8% 48,2% 4,9%  
Stafsinge 1 Skogstorp 1098 20,7% 32,2% 24,5% 22,6% 10,5% 51,1% 48,9% 4,6%  
Stafsinge 2 Falkagård-Olofsbo 1978 20,9% 30,2% 23,1% 25,8% 6,6% 50,8% 49,2% 5,6%  
Vinberg 1 Tröingeberg 1634 17,9% 37,1% 23,4% 21,7% 6,7% 49,6% 50,4% 1,8%  
Vinberg 2 Samhälle och kyrkby 1176 17,5% 31,3% 24,5% 26,7% 6,7% 52,6% 47,4% 2,9%  
Falkenbergs västra valkrets 16895 19,3% 28,2% 23,3% 29,1% 6,7% 49,4% 50,6% 3,6%

http://www.val.se