Val till kommunfullmäktige i Falkenberg - Ålder och kön - Gällared-Ullared

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gällared-Ullared 1154 15,6% 28,5% 25,6% 30,3% 6,3% 49,8% 50,2% 4,9%  
Summa 1154 15,6% 28,5% 25,6% 30,3% 6,3% 49,8% 50,2% 4,9%

http://www.val.se