Val till kommunfullmäktige i Falkenberg - Ålder och kön - Köinge-Svartrå-Okome

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Köinge-Svartrå-Okome 876 14,5% 28,7% 32,4% 24,4% 5,3% 50,6% 49,4% 5,4%  
Summa 876 14,5% 28,7% 32,4% 24,4% 5,3% 50,6% 49,4% 5,4%

http://www.val.se