Val till kommunfullmäktige i Falkenberg - Ålder och kön - Stafsinge 2 Falkagård-Olofsbo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stafsinge 2 Falkagård-Olofsbo 1978 20,9% 30,2% 23,1% 25,8% 6,6% 50,8% 49,2% 5,6%  
Summa 1978 20,9% 30,2% 23,1% 25,8% 6,6% 50,8% 49,2% 5,6%

http://www.val.se