Val till kommunfullmäktige i Falkenberg - Ålder och kön - Morup 1 Glommen-Lynga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Morup 1 Glommen-Lynga 1175 11,7% 26,1% 24,2% 38,0% 5,0% 49,0% 51,0% 1,4%  
Summa 1175 11,7% 26,1% 24,2% 38,0% 5,0% 49,0% 51,0% 1,4%

http://www.val.se