Val till kommunfullmäktige i Falkenberg - Ålder och kön - Ljungby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ljungby 798 16,8% 28,1% 28,6% 26,6% 6,1% 51,6% 48,4% 4,0%  
Summa 798 16,8% 28,1% 28,6% 26,6% 6,1% 51,6% 48,4% 4,0%

http://www.val.se