Val till kommunfullmäktige i Falkenberg - Ålder och kön - Stafsinge 1 Skogstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stafsinge 1 Skogstorp 1098 20,7% 32,2% 24,5% 22,6% 10,5% 51,1% 48,9% 4,6%  
Summa 1098 20,7% 32,2% 24,5% 22,6% 10,5% 51,1% 48,9% 4,6%

http://www.val.se