Val till kommunfullmäktige i Falkenberg - Ålder och kön - Morup 2 Långås

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Morup 2 Långås 913 15,7% 31,5% 25,8% 26,9% 5,8% 51,8% 48,2% 4,9%  
Summa 913 15,7% 31,5% 25,8% 26,9% 5,8% 51,8% 48,2% 4,9%

http://www.val.se