Val till kommunfullmäktige i Falkenberg - Ålder och kön - Vinberg 1 Tröingeberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vinberg 1 Tröingeberg 1634 17,9% 37,1% 23,4% 21,7% 6,7% 49,6% 50,4% 1,8%  
Summa 1634 17,9% 37,1% 23,4% 21,7% 6,7% 49,6% 50,4% 1,8%

http://www.val.se