Val till kommunfullmäktige i Falkenberg - Ålder och kön - Fbg 5 Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fbg 5 Centrum 2238 25,6% 17,6% 15,6% 41,2% 6,9% 44,1% 55,9% 3,0%  
Summa 2238 25,6% 17,6% 15,6% 41,2% 6,9% 44,1% 55,9% 3,0%

http://www.val.se