Val till kommunfullmäktige i Falkenberg - Ålder och kön - Vinberg 2 Samhälle och kyrkby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vinberg 2 Samhälle och kyrkby 1176 17,5% 31,3% 24,5% 26,7% 6,7% 52,6% 47,4% 2,9%  
Summa 1176 17,5% 31,3% 24,5% 26,7% 6,7% 52,6% 47,4% 2,9%

http://www.val.se