Val till kommunfullmäktige i Falkenberg - Ålder och kön - Fbg 1 V gärdet-Hamnen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fbg 1 V gärdet-Hamnen 1217 24,0% 25,6% 23,4% 27,0% 6,9% 48,4% 51,6% 2,6%  
Summa 1217 24,0% 25,6% 23,4% 27,0% 6,9% 48,4% 51,6% 2,6%

http://www.val.se