Val till kommunfullmäktige i Falkenberg - Ålder och kön - Fbg 2 Arvidstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fbg 2 Arvidstorp 1749 19,1% 25,3% 21,6% 34,0% 6,0% 47,1% 52,9% 3,0%  
Summa 1749 19,1% 25,3% 21,6% 34,0% 6,0% 47,1% 52,9% 3,0%

http://www.val.se