Val till kommunfullmäktige i Falkenberg - Ålder och kön - Falkenbergs östra valkrets

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Abild-Asige-Årstad 1294 18,3% 31,0% 27,0% 23,7% 6,3% 52,1% 47,9% 3,3%  
Alfshög-Vessige-Askome 1270 17,3% 29,0% 23,2% 30,5% 6,7% 52,2% 47,8% 4,3%  
Eftra 791 12,3% 22,9% 27,3% 37,5% 6,3% 49,1% 50,9% 2,7%  
Fagered-Källsjö-Älvsered 1089 14,9% 27,5% 25,3% 32,4% 6,8% 51,7% 48,3% 6,2%  
Fbg 3 Herting 1520 22,8% 32,1% 21,3% 23,8% 7,2% 51,1% 48,9% 4,9%  
Fbg 6 Ö gärdet-Fajans 1334 18,1% 31,4% 26,8% 23,8% 7,3% 50,6% 49,4% 1,9%  
Fbg 7 Kristineslätt-N Skrea strand 1493 12,4% 22,6% 24,1% 40,9% 4,6% 46,1% 53,9% 2,1%  
Fbg 8 Hjortsberg-S Skrea strand 1441 12,9% 23,7% 30,2% 33,2% 4,8% 48,5% 51,5% 1,8%  
Fbg 9 Tånga-Vindilen-Sloalyckan 1660 25,6% 25,9% 20,6% 27,9% 6,2% 48,7% 51,3% 6,9%  
Gunnarp-Krogsered 1010 16,2% 24,3% 27,0% 32,5% 6,0% 52,0% 48,0% 5,8%  
Skrea 1 Samhälle-Ringsegård 1836 13,6% 37,0% 24,5% 24,9% 6,4% 50,6% 49,4% 2,2%  
Skrea 2 Slätten 1058 14,8% 28,5% 33,0% 23,6% 6,3% 49,7% 50,3% 1,3%  
Slöinge 922 15,1% 30,2% 22,2% 32,5% 5,5% 48,2% 51,8% 4,8%  
Falkenbergs östra valkrets 16718 16,8% 28,5% 25,3% 29,4% 6,2% 50,0% 50,0% 3,7%

http://www.val.se