Val till kommunfullmäktige i Falkenberg - Ålder och kön - Slöinge

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Slöinge 922 15,1% 30,2% 22,2% 32,5% 5,5% 48,2% 51,8% 4,8%  
Summa 922 15,1% 30,2% 22,2% 32,5% 5,5% 48,2% 51,8% 4,8%

http://www.val.se