Val till kommunfullmäktige i Falkenberg - Ålder och kön - Skrea 2 Slätten

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skrea 2 Slätten 1058 14,8% 28,5% 33,0% 23,6% 6,3% 49,7% 50,3% 1,3%  
Summa 1058 14,8% 28,5% 33,0% 23,6% 6,3% 49,7% 50,3% 1,3%

http://www.val.se