Val till kommunfullmäktige i Falkenberg - Ålder och kön - Fbg 8 Hjortsberg-S Skrea strand

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fbg 8 Hjortsberg-S Skrea strand 1441 12,9% 23,7% 30,2% 33,2% 4,8% 48,5% 51,5% 1,8%  
Summa 1441 12,9% 23,7% 30,2% 33,2% 4,8% 48,5% 51,5% 1,8%

http://www.val.se