Val till kommunfullmäktige i Falkenberg - Ålder och kön - Skrea 1 Samhälle-Ringsegård

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skrea 1 Samhälle-Ringsegård 1836 13,6% 37,0% 24,5% 24,9% 6,4% 50,6% 49,4% 2,2%  
Summa 1836 13,6% 37,0% 24,5% 24,9% 6,4% 50,6% 49,4% 2,2%

http://www.val.se