Val till kommunfullmäktige i Falkenberg - Ålder och kön - Fbg 6 Ö gärdet-Fajans

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fbg 6 Ö gärdet-Fajans 1334 18,1% 31,4% 26,8% 23,8% 7,3% 50,6% 49,4% 1,9%  
Summa 1334 18,1% 31,4% 26,8% 23,8% 7,3% 50,6% 49,4% 1,9%

http://www.val.se