Val till kommunfullmäktige i Falkenberg - Ålder och kön - Alfshög-Vessige-Askome

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Alfshög-Vessige-Askome 1270 17,3% 29,0% 23,2% 30,5% 6,7% 52,2% 47,8% 4,3%  
Summa 1270 17,3% 29,0% 23,2% 30,5% 6,7% 52,2% 47,8% 4,3%

http://www.val.se