Val till kommunfullmäktige i Falkenberg - Ålder och kön - Fbg 7 Kristineslätt-N Skrea strand

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fbg 7 Kristineslätt-N Skrea strand 1493 12,4% 22,6% 24,1% 40,9% 4,6% 46,1% 53,9% 2,1%  
Summa 1493 12,4% 22,6% 24,1% 40,9% 4,6% 46,1% 53,9% 2,1%

http://www.val.se