Val till kommunfullmäktige i Falkenberg - Ålder och kön - Fbg 9 Tånga-Vindilen-Sloalyckan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fbg 9 Tånga-Vindilen-Sloalyckan 1660 25,6% 25,9% 20,6% 27,9% 6,2% 48,7% 51,3% 6,9%  
Summa 1660 25,6% 25,9% 20,6% 27,9% 6,2% 48,7% 51,3% 6,9%

http://www.val.se